Disclaimer


Algemeen

JAN de WINKEL Holding b.v. (Kamer van Koophandel 0123456789), hierna te noemen JAN de WINKEL, verleent u hierbij toegang tot www.jandewinkel.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door JAN de WINKEL en derden zijn aangeleverd. JAN de WINKEL behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.jandewinkel.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van JAN de WINKEL.


Beperkte aansprakelijkheid

De op www.jandewinkel.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van JAN de WINKEL.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.jandewinkel.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij JAN de WINKEL en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van JAN de WINKEL, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Laatste nieuws
06-03-2018
Gebruike John Deere 6530 afgeleverd vanuit JAN de WINKEL Salland
28-02-2018
Nieuwe Giant D332SWT afgeleverd vanuit Goor
28-02-2018
Prachtige American Beauty afgeleverd vanuit Salland